A Time A Time: Hannan Airlines Special thanks to Hannan Airlines!

帮助我们的孩子

捐款查询 - 波士顿意外伤害基金 ( Boston Trauma Fund)

收到款项

*:亲爱的捐款人,感谢您的慷慨捐助。请注意:由于数据系统和人力的局限,从收到您的善款到此笔善款可供查询,一般需要3-4周的时间。由此给您造成的不便,还望您能够谅解与包涵。
日期捐助者金额Paypal/Bank手续费
03/08/2017Rui Zhang$100.00$2.50
03/03/2017Liping Ren$200.00$4.70
02/26/2017Kathleen Lenihan$100.00$2.50
02/08/2017Xiang Hong Gu$355.00
09/27/2016Xiang Hong Gu$440.00
08/31/2016Lily Zhou$96.00
08/31/2016Xiang Hong Gu$214.00
08/31/2016Fei Pan$170.00
05/02/2016Jinlin Huang$60.00
04/29/2016Anonymous$100.00
04/27/2016Xiang Hong Gu$364.00
04/27/2016Wenjie Cheng$56.00
04/12/2016Xiang Hong Gu$372.00
04/12/2016Ji Wu$36.00
03/15/2016Xiang Hong Gu$103.50
03/15/2016Xiulin Liu$12.50
01/29/2016Yeong Chang Hwang & Chia Li Tang Hwang$100.00
01/08/2016Vivian Xia$30.00
01/08/2016Yaping Ren$18.00
01/08/2016Wei Hua$12.00
01/08/2016Qing Sun$18.00
01/08/2016Xuling Huang$18.00
01/08/2016Tina Tian$60.00
01/08/2016Qi Zhang$18.00
01/08/2016Min Lei$12.00
01/08/2016Jian Qin$12.00
01/08/2016Qingwei Li$18.00
01/08/2016Wenju Wang$12.00
01/08/2016Dongyuang Li$12.00
01/08/2016Hua Yang$12.00
01/08/2016Zhang Yu$18.00
01/08/2016Xiang Zhou$12.00
01/08/2016Rosalind Chen$12.00
01/08/2016Xiang Hong Gu$266.00
01/08/2016Silicon Valley Community Foundation (Applied Materials Foundation Employee Engagement Fund donation & matching gift - Jie Diao)$1,525.00
12/21/2015Li Fu$200.00$4.55
12/21/2015Ming Wang$200.00$4.55
12/10/2015Jieying Yao$100.00
11/25/2015Zhu Gao$140.00
11/25/2015Xiang Hong Gu$60.00
11/16/2015Daisy W. Wang$180.00
11/16/2015Qihong Li$30.00
11/16/2015Pamela G Yang$60.00
11/16/2015Shengxi Tian$180.00
11/16/2015Huiming Li$60.00
11/16/2015Fang Liu$120.00
11/16/2015Xiulin Liu$60.00
11/16/2015YongMei Chen$20.00
11/16/2015Arion Water Inc.$500.00
11/16/2015Zhimin Shi$90.00
12
收到款项合计(扣除Paypal/Bank手续费): $8,572.70

支出明细

日期金额用途
02/03/2017$1,572.04Transfer to 杨雪婷
12/23/2016$1,697.32Transfer to 李皖湘
09/23/2016$704.20Transfer to 韩子莹
09/09/2016$1,194.00Transfer to 刘劲磊
支出款项合计: $5,167.56

剩余款项合计: $3,405.14
[ 查询更多孩子/项目 ]