A Time A Time: Hannan Airlines Special thanks to Hannan Airlines!

帮助我们的孩子

捐款查询 - 波士顿意外伤害基金 ( Boston Trauma Fund)

收到款项

*:亲爱的捐款人,感谢您的慷慨捐助。请注意:由于数据系统和人力的局限,从收到您的善款到此笔善款可供查询,一般需要3-4周的时间。由此给您造成的不便,还望您能够谅解与包涵。
日期捐助者金额Paypal/Bank手续费
05/14/2018Wei Ding$20.00
05/07/2018Sharon Youth Fund$2,000.00
05/03/2018Sharon Youth Fund$2,000.00
04/28/2018Sherry Wang$19.12
04/28/2018Kin$60.00
04/28/2018Xiaoqian$20.00
04/27/2018Zhimin Xu$20.00
04/27/2018Huijuan Xu$40.00
04/27/2018Jade Han$20.00
04/26/2018Chunlei Zhang$20.00
04/26/2018Fang Liu$200.00
04/26/2018Jessie Zhan Chen$20.00
04/26/2018Huanzi$20.00
04/26/2018Yanling Zhang$100.00
04/26/2018Deqiang Niu$20.00
04/26/2018Xiaohong Liu$20.00
04/26/2018Hongxing Zhang$20.00
04/26/2018Liping Ren$20.00
04/26/2018Ying Pan$20.00
04/26/2018Kevin Zou$20.00
04/26/2018Jiang Fu$20.00
04/26/2018Hongshan Liu$100.00
04/26/2018Qin Li$40.00
04/25/2018Wenyin Qin$100.00
04/25/2018Xiaoyan Lin$40.00
04/25/2018Yanhong Zhao$40.00
04/25/2018Wang Ling$20.00
04/25/2018Qingqun Wu$180.00
04/25/2018Yi Lu$20.00
04/25/2018Song Wang$30.00
04/25/2018Wei Hu$100.00
04/25/2018Yan Jin$20.00
04/25/2018Zhicheng Shi$20.00
04/25/2018Julia Xiong$180.00
04/25/2018Goblin Miao$19.12
04/25/2018Zhou Lu$20.00
04/25/2018Jiyan$200.00
04/25/2018Kan Chai$100.00
04/25/2018Yinan Lin$20.00
04/25/2018Chiali Hwang$20.00
04/25/2018Yayun Yu$20.00
04/25/2018Ping Yan$40.00
04/25/2018Wei Liu$40.00
04/25/2018Vivian Fu$20.00
04/25/2018Yongli Zhang$100.00
04/25/2018Kathy Windemuth$20.00
04/25/2018Qiang Qiao$20.00
04/25/2018MSL$20.00
04/25/2018Jessie Wong$20.00
04/25/2018Yongqing Jiang$600.00
123456
收到款项合计(扣除Paypal/Bank手续费): $38,655.58

支出明细

日期金额用途
02/27/2018$350.00Transfer to 李寛
02/23/2018$1,284.22Transfer to 李寛
02/20/2018$100.00Transfer to 刘劲磊
02/20/2018$100.00Transfer to 齐家乐
02/15/2018$1,440.00Transfer to 刘佀然
02/09/2018$1,257.62Transfer to 韩子莹
02/05/2018$271.66Transfer to 秦明河
01/29/2018$120.00Transfer to 刘劲磊
01/04/2018$1,249.02Transfer to 曾嘉
01/04/2018$1,222.62Transfer to 齐家乐
12/22/2017$1,483.77Transfer to 刘劲磊
12/11/2017$67.81Transfer to 刘侣然
11/16/2017$227.98Transfer to 刘世伟
10/20/2017$1,057.32Transfer to 刘佀然
08/07/2017$20.00Transfer to 杨雪婷
07/14/2017$620.00Transfer to 杨雪婷
07/14/2017$1,260.00Transfer to 曾嘉
03/16/2017$1,611.65Transfer to 韩子莹
03/16/2017$1,000.00Transfer to 齐家乐
03/02/2017$400.00Transfer to 李皖湘
02/03/2017$1,572.04Transfer to 杨雪婷
12/23/2016$1,697.32Transfer to 李皖湘
09/23/2016$704.20Transfer to 韩子莹
09/09/2016$1,194.00Transfer to 刘劲磊
支出款项合计: $20,311.23

剩余款项合计: $18,344.35
[ 查询更多孩子/项目 ]